Odkazy na důležité právní normy

(Jedná se o odkazy na tyto předpisy na webu Zákony pro lidi.)

Předpisy obecné

Dokument Popis
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  Prováděcí nařízení vlády k Zákoníku práce, které definuje Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Prováděcí nařízení vlády k Zákoníku práce pro organizace vyplácející plat

Sociální, nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění

 Zákon č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění
 Zákon č. 582/1991 Sb.  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 Zákon č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 Zákon č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění
 Zákon č. 48/1997 Sb.  Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 Zákon č. 592/1992 Sb.  Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Daně

 Zákon č. 586/1992 Sb.  Zákon o daních z příjmů

Exekuce

 Zákon č. 110/2006 Sb.  Zákon o životním a existenčním minimu
 Zákon č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník
 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb.  Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému
 Zákon č. 99/1963 Sb.  Občanský soudní řád