Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Pam5 - Postup instalace

Postup instalace

1. Tuto instalaci je možno použít bez ohledu na číslo verze, kterou dosud máte. Lze ji použít též k prvotní instalaci na počítač, kde program Pam5 dosud není.
2. Pokud máte mzdový program spuštěn, pak je třeba jej ukončit!!!
3. Před spuštěním aktualizace je vždy doporučeno zazálohovat data!!!
4. Spustit instalační program   Install-0.exe.   Provede se stiskem levého tlačítka myši na tomto odkazu s výběrem volby [Spustit] v následně zobrazeném dialogu.
5.

Program při svém spuštění zobrazí následující okno:
 
V tomto okně ještě před spuštěním tlačítkem "Start" je třeba vybrat:
Pole "Extract to": Zde se musí vybrat základní adresář mzdového programu
(Ve většině instalací to bude adresář " C:\Pam5\FLUXPAM5". Tento adresář je automaticky zobrazen. Pokud uživateli vyhovuje, nemusí jej měnit).
Přepínač "Existing files": Zde se musí zatrhnout volba " Overwrite" (Tato volba je vybrána jako základní.)

6. Pak se instalační program spustí tlačítkem "Start".
7. Instalační program na závěr zobrazí informaci "All files have been extracted".
8. Doporučujeme pak přímo ve mzdovém programu zkontrolovat číslo a datum verze. Zobrazení je dostupné z Hlavního menu programu ve volbě
"Makra / Informace o programu".
9. Přesvědčit se, zda neexistuje novější aktualizace programu. Pokud existuje, pak aktualizaci provést!
Tato plná instalace (na webu programu je označena jako Plná instalace) bývá totiž vydávána pouze v případě zásadních rozsáhlých aktualizací. Menší aktualizace jsou na výše uvedeném webu programu vydávány jen jako dílčí Aktualizace.
Z tohoto důvodu je běžné, že podle tohoto pokynu provedená Plná instalace často není v posledním stavu (informaci o poslední platné verzi i verzi této plné instalace lze vyčíst taktéž na výše uvedeném webu programu).
Pokud podle tohoto pokynu provedená instalace není v posledním stavu, je nutno v tento okamžik z výše uvedeného webu programu provést ještě Aktualizaci na poslední verzi.
10. Pro uživatele s individuálně naprogramovanými funkcemi programu:
(Tito uživatelé mají přiděleno speciální přístupové uživatelské číslo a k němu odpovídající heslo.)
Po úspěšně provedené aktualizaci dle předchozích bodů si tito uživatelé musí ověřit na své individuální stránce, zda není nutná individuální aktualizace a případně ji přímo v tomto okamžiku provést.
11. Pokud máte rozpracovány mzdy aktuálního měsíce, pak je nutné bezpodmínečně provést " Přepočet mezd". Pokud však máte mzdy aktuálního měsíce již spočteny a vytištěny, pak ovšem přepočet provádět nesmíte!

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 539 003 703
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  úterý, 24. března 2015.