Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Pam5 - Popis aktualizace

Kdy je možno aktualizovat?

Tuto aktualizaci je možno provést kdykoliv.
 

Postup aktualizace

1. Přesvědčit se, zda máte program nejméně ve verzi !!!177.01 ze dne 2015-01-12!!!.
(Zobrazení je dostupné z Hlavního menu programu ve volbě "Makra / Informace o programu").
Pokud tuto (nebo vyšší) verzi nemáte, je bezpodmínečně nutné napřed tuto verzi nainstalovat!!!
2. Pokud máte mzdový program spuštěn, pak je třeba jej ukončit!!!
3. Před spuštěním aktualizace je vždy doporučeno zálohovat data!!!
4. Spustit instalační program   Install-1.exe.   Provede se stiskem levého tlačítka myši na tomto odkazu s výběrem volby [Spustit] v následně zobrazeném dialogu.
5.

Program při svém spuštění zobrazí následující okno:
 
V tomto okně ještě před spuštěním tlačítkem "Start" je třeba vybrat:
Pole "Extract to": Zde se musí vybrat základní adresář mzdového programu
(Ve většině instalací to bude adresář " C:\Pam5\FLUXPAM5". Tento adresář je automaticky zobrazen. Pokud uživateli vyhovuje, nemusí jej měnit).
Přepínač "Existing files": Zde se musí zatrhnout volba "Overwrite" (Tato volba je vybrána jako základní.)

6. Pak se instalační program spustí tlačítkem "Start".
7. Instalační program bude pracovat velmi krátce a na závěr zobrazí informaci "All files have been extracted".
8. Po této aktualizaci nebude nutno provádět žádnou další akci.
9. Doporučujeme pak přímo ve mzdovém programu zkontrolovat číslo a datum verze. Zobrazení je dostupné z Hlavního menu programu ve volbě
"Makra / Informace o programu".
10. Pro uživatele s individuálně naprogramovanými funkcemi programu:
(Tito uživatelé mají přiděleno speciální přístupové uživatelské číslo a k němu odpovídající heslo.)
Po úspěšně provedené aktualizaci dle předchozích bodů si tito uživatelé musí ověřit na své individuální stránce, zda není nutná individuální aktualizace a případně ji přímo v tomto okamžiku provést.
11. Pokud máte rozpracovány mzdy aktuálního měsíce, pak je nutné bezpodmínečně provést " Přepočet mezd". Pokud však máte mzdy aktuálního měsíce již spočteny a vytištěny, pak ovšem přepočet provádět nesmíte!

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 539 003 703
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  úterý, 30. září 2014.