Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Pam5 - verze na vyžádání z 2020-02-03

Kdy je možno aktualizovat?

Tuto aktualizaci je možno provést kdykoliv.
 

Postup aktualizace

1. Přesvědčit se, zda máte program nejméně ve verzi !!!186.07 z 2018-12-12!!!.
(Zobrazení je dostupné z Hlavního menu programu ve volbě "Makra / Informace o programu").
Pokud tuto nebo vyšší verzi nemáte, je bezpodmínečně nutné napřed provést běžnou aktualizaci!!!
2. Pokud máte mzdový program spuštěn, pak je třeba jej ukončit!!!
3. Před spuštěním této aktualizace není třeba zálohovat data.
4. Spustit instalační program   Install-9.exe.   Provede se stiskem levého tlačítka myši na tomto odkazu s výběrem volby [Spustit] v následně zobrazeném dialogu.
5.

Program při svém spuštění zobrazí následující okno:
 
V tomto okně ještě před spuštěním tlačítkem "Start" je třeba vybrat:
Pole "Extract to": Zde se musí vybrat základní adresář mzdového programu
(Ve většině instalací to bude adresář " C:\Pam5\FLUXPAM5". Tento adresář je automaticky zobrazen. Pokud uživateli vyhovuje, nemusí jej měnit).
Přepínač "Existing files": Zde se musí zatrhnout volba " Overwrite" (Tato volba je vybrána jako základní.)

6. Pak se instalační program spustí tlačítkem "Start".
7. Instalační program na závěr zobrazí informaci "All files have been extracted".
8. Po této aktualizaci nebude nutno provádět žádnou další akci.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  pondělí, 3. února 2020.