Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Pam5 - Popis aktualizace demo databáze

Postup instalace

1. Pokud máte mzdový program spuštěn, pak je třeba jej ukončit!!!
2. Spustit instalační program   Install-demo.exe.   Provede se stiskem levého tlačítka myši na tomto odkazu s výběrem volby [Spustit] v následně zobrazeném dialogu.
3.

Program při svém spuštění zobrazí následující okno:
 
V tomto okně ještě před spuštěním tlačítkem "Start" je třeba vybrat:
Pole "Extract to": Zde se musí vybrat základní adresář mzdového programu
(Pokud jste základní program instalovali do doporučeného umístění "C:\Pam5\FLUXPAM5\", pak to bude adresář "C:\Pam5\". Tento adresář je automaticky zobrazen. Pokud uživateli vyhovuje, nemusí jej měnit).
Přepínač "Existing files": Zde se musí zatrhnout volba "Overwrite" (Tato volba je vybrána jako základní.)

4. Pak se instalační program spustí tlačítkem "Start".
5. Instalační program bude pracovat velmi krátce a na závěr zobrazí informaci "All files have been extracted".
6. Před prvním spuštěním programu a po jeho prvním spuštění je následně třeba provést jeho konfiguraci. Popis je uveden na předcházející stránce v odstavci Plná instalace, zde odkaz Popis prvotní instalace.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 539 003 703
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  pátek, 23. února 2018.