Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Skrblík - postup aktualizace

1. Přesvědčit se, zda máte program nejméně ve verzi !!!2.001 ze dne 2011-01-16!!!
(Zobrazení je dostupné přímo z Hlavního menu programu).
Pokud tuto verzi nemáte, je bezpodmínečně nutné napřed provést aktualizaci z posledního distribuovaného CD!!!
2. Pokud máte účetní program spuštěn, pak je třeba jej ukončit!!!
3. Vzhledem k charakteru této aktualizace není nutné před jejím spuštěním zálohovat data.
4. Spustit instalační program   Install-1.exe.   Provede se stiskem levého tlačítka myši na tomto odkazu s výběrem volby "Otevřít" (v některých verzích Windows 98 volby " Spustit tento program z aktuálního umístění") v následně zobrazeném dialogu.
5.

Program při svém spuštění zobrazí následující okno:
 
V tomto okně ještě před spuštěním tlačítkem "Start" je třeba vybrat:
Pole "Extract to": Zde se musí vybrat základní adresář účetního programu (Ve většině instalací to bude adresář " C:\Skrblik". Tento adresář je automaticky zobrazen. Pokud uživateli vyhovuje, nemusí jej měnit).
Přepínač "Existing files": Zde se musí zatrhnout volba " Overwrite" (Tato volba je vybrána jako základní.)

6. Pak se instalační program spustí tlačítkem "Start".
7. Instalační program bude pracovat velmi krátce a na závěr zobrazí informaci "All files have been extracted".
8. Po této aktualizaci nebude nutno provádět žádnou další akci.
9. Doporučujeme pak přímo v účetním programu zkontrolovat číslo a datum verze. Zobrazení je viditelné přímo v hlavním menu programu.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283
Skype: betakd

Poslední úpravy:  neděle, 23. března 2014.