Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 1.115 z 2006-07-08

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy - vyplňování v korunách
V účetních výkazech pro příspěvkové organizace (dostupné z menu Účetnictví / Účetní sestavy / Účetní výkazy / výkaz OUPO) byl na základě požadavku některých zřizovatelů program upraven tak, aby alternativně umožňoval vyhotovení výkazu přesně v korunách, nikoliv jako dosud jen v tisících.
To si vynutilo následující změny:
 • Menu Účetní výkazy
  Bylo doplněno nastavení výstupu na papír a do souboru:
  • Tištěná sestava přesně v korunách (nikoliv v tisících)
  • Soubor přesně v korunách
  V těchto dvou volbách si uživatel volí, jaký výstup bude požadovat. Přitom lze volit formát souboru odlišný od tištěného výstupu. Lze také již jednou zpracované výkazy znovu vyhotovit s odlišným formátem. V praxi asi bude nejčastěji požadován výstup na papír přesně v korunách a výstup do souboru v původním formátu v tisících.
 • Vyplňování výkazu
  Výkaz se nově vyplňuje přesně v korunách na dvě desetinná místa (tedy s úplnou přesností)!!! Toto je třeba dodržet i v případě, kdy nadále požadujeme původní výstup v tisících!!!
 • Počáteční stav Rozvahy
  První sloupec Rozvahy (stav k počátku roku) se dříve automaticky načítal z výkazu za loňský rok.
  Nově se počáteční stav přebírá z počátečního účtu rozvažného z aktuálního roku. Z tohoto důvodu je vždy přesný.
  Načtení ale není automatické. Provede se ručně vždy před načtením celé rozvahy (tlačítko [Načtení z účetnictví]) stiskem nově zařazeného tlačítka [Načtení počátečního stavu] v menu "Zpracování výkazů OUPO".

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 9. července 2006.