Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.001 z 2011-01-16

Změny ve funkcích programu

Zásadní změna ve struktuře programu
Od dnešní verze dochází k rozdělení databáze účetních dokladů do dvou samostatných tabulek:
  • Tabulka samotných dokladů
  • Tabulka jednotlivých řádků dokladu (tzn. předpisů MD / Dal)
Rozdíl proti původní verzi se navenek pozná pouze u víceřádkových dokladů. U jednořádkových se z hlediska obsluhy programu nic nemění. U víceřádkových dokladů je nutno rozlišovat mezi prací s dokladem (lépe řečeno hlavičkou dokladu) a řádkem (=jednotlivé předpisy účtů MD, Dal a příslušné částky). Nový doklad (= hlavička dokladu) se přidává klávesou [CTRL+plus] stejně jako dosud. Tím dojde k přidání nového dokladu a jemu přidruženého jednoho řádkového předpisu MD/Dal. Nový řádek do již existujícího dokladu se přidává klávesou [CTRL+R] (mnemotechnická pomůcka: R jako Řádek). Tato klávesa vytvoří nový řádek dokladu na kurzoru. Kurzor přitom může stát na dokladu posledním, nebo kterémkoliv předchozím. Víceřádkový doklad se tak vytvoří daleko rychleji, než dosud: Pouze opakovaným stiskem klávesy [CTRL+R]. Nadále nebude již možná nesprávná praxe, kdy někteří uživatelé měli u víceřádkových dokladů na každém řádku jiný text v poli Text dokladu. Pokud totiž u následujícího řádku víceřádkového dokladu změníte text dokladu, tato změna se okamžitě projeví i u všech řádků předcházejících! Pro odlišení textu jednotlivých řádků slouží pole Text řádku, kam je samozřejmě možno zadáávat u každého řádku odlišný text.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 16. ledna 2011.