Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.003 z 2012-04-05

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy příspěvkových organizací
Od ledna 2012 dochází ve výkazech ke změnám. Byla přečíslována část řádků ve výkazech a zavedeny některé nové syntetické účty.
Zde je uveden popis zpracování účetní závěrky: Účetní výkazy od roku 2012. Je důrazně doporučeno uvedený dokument prostudovat.
Rozšíření analytické části čísla účtu z 3 na 4 znaky
Metodika účtování pro organizace zřizované krajským úřadem JM kraje pro rok 2012 požaduje rozšíření analytiky čísla účtu z 3 na 4 znaky. V programu byla proto zabudována podpora této 4ciferné analytiky (jedná se o rozšíření pole pro číslo účtu ve všech formulářích a sestavách). Samotné rozšíření šířky čísla účtu z 6 na 7 znaků v uživatelově databázi bohužel nelze provést automaticky. Uživatelé, kteří budou toto rozšíření potřebovat, si po dohodě s dodavatelem budou moci rozšířit číslo účtu ručně.
Výběr výpisů z účtu k zaúčtování
V menu Účetnictví / Banka / Výpisy z účtu ve volbě Zaúčtování výpisu bylo změněno pořadí zobrazovaných výpisů. Dosud byly řazeny sestupně, tzn. poslední výpis byl nahoře. Nově je pořadí obráceno na logičtější vzestupné. Poslední výpisy jsou umístěny na konci seznamu. Kurzor po otevření formuláře je nastavován na první dosud nezaúčtovaný doklad.
Formulář se zobrazenými výpisy byl snížen. Původní velikost formuláře se nevešla na obrazovku na noteboocích s nižším rozlišením.
Soupiska saldokontních dokladů
Na některých počítačích docházelo k ořezání čísla dokladu o poslední číslici. V této verzi je to opraveno.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  čtvrtek, 5. dubna 2012.