Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.005 z 2014-04-08

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy příspěvkových organizací
Od ledna 2014 dochází ve výkazech ke změnám v legislativě. Ve směrné účtové osnově byly zavedeny některé nové syntetické účty. Tyto změny si musí uživatelé v účtovém rozvrhu zajistit sami.
Dále vzhledem k tomu, že již není možno výkazy zpracovávat programem Jasu, bylo doplněno zpracování 'Přílohy'.
Pro příspěvkové organizace v působnosti krajského úřadu Jihomoravského kraje je nově naprogramován výstup do XML souborů ve formátu předepsaném Ministerstvem financí.
Dnešní verze je již otestována a výstupy do XML i tisky účetní závěrky lze použít.
Tento text je víceméně opsaný ze stejnojmenného popisu předchozí verze. Změny proti minulé verzi jsou červeně zvýrazněny.
Zde je uveden popis zpracování účetní závěrky: Účetní výkazy od roku 2014. Je důrazně doporučeno uvedený dokument prostudovat. Také uvedený popis je víceméně opsaný ze stejnojmenného popisu předchozí verze. Změny proti minulé verzi jsou v něm též červeně zvýrazněny.
Funguje načítání některých částí 'Přílohy' z účetnictví. Načítají se jen části A4, A5, F (FKSP, investiční fond).
Zatím lze načítat jen stav ke dni závěrky. Počáteční stavy, které se vyplňují v některých oddílech 'Přílohy' je zatím nutno !!!vždy!!! zadat ručně.
Načítání ovšem funguje pouze u těch účtů, kde si uživatel ručně vyplní číslo řádku 'Přílohy'. Doplnění čísel řádků 'Přílohy' lze provést po stisku tlačítka
[ Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců ]. Postup viz již výše zmiňovaný popis zpracování: Účetní výkazy od roku 2014, v něm kapitolka 6. Rozvaha.

Ve formuláři 'Výkazy PO zřizovaných USC' jsou nově dynamicky blokována ta tlačítka, která pro vybraný výkaz v záhlaví formuláře nemají smysl. Přitom dvě spodní tlačítka
  • [ Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců ]
  • [ Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu ]
jsou dostupná jen tehdy, pokud není vybrán žádný výkaz.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  úterý, 8. dubna 2014.