Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.010 z 2015-04-05

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy
Počínaje lednem 2015 dochází k další změně účetních výkazů pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Zde je uveden postup jednak jednorázových činností spojených s jejich zavedením, jednak rutinní postup při běžném zpracování výkazů.
Nejprve je třeba opravit účtový rozvrh podle směrné účtové osnovy platné od roku 2015!!! Proti roku 2014 dochází ve směrné účtové osnově pouze k mírným změnám viz tabulka zde:
Účet Název starý Název nový Poznámka Odpovídající nový účet
342 Jiné přímé daně Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění jen trochu jiná náplň beze změny
344 Jiné daně a poplatky Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Úplně jiný význam. Otázkou je, jak uvádět počáteční stav ve sloupci Minulé období  
371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   zrušen  
372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   zrušen  
375 --- Zprostředkování krátkodobých transferů nový účet  
458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   zrušen 475, ale asi s jinou náplní
468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   zrušen 475, ale asi s jinou náplní
475 --- Zprostředkování dlouhodobých transferů nový účet  
  • Rušené účty, pokud je máte v účtovém rozvrhu zadány, je třeba skutečně fyzicky vymazat! Před jejich vymazáním je třeba ověřit, zda na nich nebylo letos účtováno. Pokud ano, pak bude nutno napřed příslušné účtování opravit!
  • Pokud pro nově zavedené účty máte využití, pak si je do rozvrhu přidejte,
Před prvním zpracováním výkazů je nutno spustit Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu. Provede se z menu účetních výkazů: Účetnictví / Účetní sestavy / Účetní výkazy (zde vybereme výkaz PO zřiz. USC-2014, který je přímo přednastaven) a stiskneme tlačítko [ OK ]. Následně se zobrazí menu výkazů Výkazy PO zřizovaných USC. V tomto menu je třeba spustit tlačítko [ Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu ].

Celá závěrka se pak provede běžným způsobem podle např. loňského postupu (který je použitelný i pro letošní závěrky) uvedeného zde: Účetní výkazy od roku 2014, v něm kapitola Postup zpracování každé účetní závěrky.

Vzhledem k tomu, že výsledné XML soubory nebylo možno otestovat, bude třeba počkat na zkušenosti s prvními podanými závěrkami. Zjištěné chyby budou okamžitě opravovány.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 5. dubna 2015.