Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.011 z 2015-10-05

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy
Při zpracování závěrek za 3. kvartál 2015 dochází k zásadní změně ve formátu XML souboru 'Rozvahy' a 'Výkazu zisků a ztrát' zveřejněné ministerstvem financí v tzv balíčku č. 28. Změna není navenek vůbec viditelná. Uživatelé budou zpracovávat závěrky stejně, jako dosud. Ani účtová osnova, ani postupy účtování se nijak nemění. Jediná změna je ve struktuře exportních XML souborů.
Celá závěrka se pak provede běžným způsobem stejně jako v minulých obdobích podle postupu uvedeného zde: Postup zpracování účetní závěrky.
Upozorňuji, že v novém formátu XML souborů se povinně uvádí:
  • Kapitola. Pro školy zřizované obcí nebo krajem platí kapitola '700'.
  • Jméno a příjmení zpracovatele
  • Telefon zpracovatele
  • e-mail zpracovatele
Tyto údaje byly nově zařazeny do formuláře pro export výkazů. Je naprosto nutné je správně vyplnit.
Ukončení podpory programu
S velkou lítostí oznamuji, že od 1. ledna 2016 končí podpora programu Skrblík tak, jak bylo již dříve avizováno. Důvodem jsou obrovské problémy s předáváním závěrek od té doby, kdy tuto agendu převzala firma Gordic.
Zpracování závěrky celého roku 2015 v lednu 2016 včetně případné úpravy programu bude samozřejmě zajištěno.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  pondělí, 5. října 2015.