Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Pam5 - verze 147.03 z 2006-12-10

Změny ve funkcích programu

Jméno zaměstnance
Vzhledem k tomu, že se dosti často vyskytuje v databázi např. otec a syn stejného jména, řada uživatelů k jejich rozlišení používá za jménem řetězec „st.“, „ml.“.
Toto dosud činilo problém při jejich exportu a tisku pro použití mimo firmu (např. evidenční listy, Přihlášky, Přehled pojistného, ...).
Nově jsou při těchto exportech uvedené řetězce odstraňovány. Nic tedy nebrání jejich používání.
Funkce „Přidělení záloh“
Tato funkce (volána z makra Mzdový manager) přiděluje zaměstnancům zálohy. V této verzi je zprovozněna.
Převod mzdy z jiných zdrojů
V osobním oddělení, v okně TŘÍDICÍ KRITÉRIA jsou položky
 • O0422 Procento na hosp. činnost
 • O0424 Procento z ostatních zdrojů
 • O0441 Procento refundace
 • O0481 Procento na spec. výkaz
Do těchto položek se zadává procento celkové mzdy, které se má příslušným způsobem vyčlenit z běžných mzdových nákladů. Kromě prostého zadání procenta je umožněno též použití tzv. symbolických procent jako čísla větší, než 1 000. V této variantě dnes dochází ke dvěma zásadním změnám:
 1. Byl změněn význam kódů
  • 64 000 (dosud všechny náhrady, nově jen náhrady za dovolenou a nevyčerpanou dovolenou)
  • 128 000 (dosud Další plat, nově M0294 Náhrada za omluvené volno).
 2. U kombinovaného rozúčtování byla ve variantě čísla většího než 1 000 změněna v tabulce ad 3.3 hodnota kódu 100 na 128 a 200 na 256.
Potenciálně špatné hodnoty nově jsou:
 • Všechny hodnoty větší než 64 000
 • Hodnoty větší než 1 000, které současně mají na pozici stovek, desítek a jednotek hodnotu větší, než 100.
Uvedené změny se budou týkat pravděpodobně naprosto mizivého procenta případů.
Uživatelé, kteří tyto hodnoty používali (a to i kdykoliv v historii na uvedených položkách), si musí jejich hodnoty z historie vymazat a nově zadat se stejným datem platnosti jako původně!!!.
V nové nápovědě na uvedených položkách (a také zde) jsou rozdíly červeně vyznačeny.
Platové výměry
Do adresy firmy se netisklo číslo popisné, pokud bylo podle novější metodiky zadáno v Makru Správce do samostatného pole „Číslo popisné“. Dnes opraveno.
Nová sestava „Přehled přesčasů po měsících“
Z programu Pam4 byla naimportována uvedená sestava. Dostupná je z volby Makra / Tisky sestav / Přehledy.
Odpočet na invaliditu
Nově bylo umožněno zadat odpočet na invaliditu i u odešlého zaměstnance, pokud má aktivní souběžné osobní číslo (tedy číslo s koncovkou S1, S2, S3 atd).
U ostatních odpočtů (poplatník atd.) to bylo možné i dříve.
Sestava „Čerpání mzdových prostředků“
Po úpravě z 2006-06-06 byla u některých uživatelů hrubá mzda nesprávně snižována o příspěvek na penzijní pojištění placený firmou.
Změna platů k 1. lednu 2007
(týká se jen státních organizací)
Byla naprogramována (!!!zatím neoficiální!!!) nová platová tabulka. Současně bylo napsáno nové makro „Předběžný výpočet tarifů 2007“. Makro je voláno z volby „Makra / Různé programy“. Sestava vytiskne prosincové platové tarify (plus příplatky) a v posledním sloupci předpokládaný tarif platný od ledna 2007. Tento lednový tarif nebere v úvahu případné platové postupy, pokud by byly přesně k 1. lednu, ani případné změny úvazků. Platovou třídu, stupeň i úvazek striktně přebírá z prosincového stavu.
Vytištěné údaje nejsou nikam ukládány. Makro slouží jen jako nezávazný podklad pro vyhodnocování dopadu platové reformy. Kromě tištěné sestavy makro vytváří DBF soubor, který lze následně otevřít např. v Excelu a s vytištěnými platy a příplatky pak interaktivně pracovat. Informace o jméně a umístění souboru je uváděna na konci sestavy.
Jak již bylo uvedeno, makro používá dosud neoficiální platovou tabulku a vypočtené údaje !!!jsou tudíž naprosto bez záruky!!!
Jako každoročně bude po zveřejnění definitivní tabulky napsáno makro, které celou operaci změny tarifů provede přesně a současně umožní tisk nových platových výměrů.
Výplatní listiny
Ve výplatní listině se nově tisknou součtové řádky a správná výčetka, i když si uživatel zvolí tisk s potlačením všech částek. Dosud byly v tomto případě součtové řádky i výčetka prázdné.

Zpět 
 
Pošta: betakd@quick.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 10. prosince 2006.