Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Pam5 - verze 147.06 z 2007-01-07

Změny ve funkcích programu

UPOZORNĚNÍ

Předchozí verze poprvé (i tato verze) umožňuje Přechod na rok 2007 a Inicializaci ledna.
Vzhledem k množství, závažnosti a dosavadní nevyjasněnosti změn v legislativě ale zatím v žádném případě touto verzí nelze zpracovávat lednové mzdy!!!
Program bude po přechodu na leden na tuto skutečnost uživatele vždy při vstupu do režimu Zpracování upozorňovat hláškou 'Touto verzí programu zatím nelze počítat závěrku měsíce ledna!!!'
Přechod na leden byl odblokován pouze pro umožnění zpracování statistického výkazu ISP, který vyžaduje, aby databáze byla po Inicializaci měsíce ledna.

Celou platovou přestavbu k 1. lednu ve státních organizacích lze provést i bez přechodu na leden Postupem při zpracování nových platů.
Pokud budete tuto přestavbu zpracovávat až po Přechodu na leden, pak lze postupovat podle stejného návodu. V tomto případě ovšem bez bodů č. 4 a 5, které jsou určeny pouze pro zpracování z prosince a v lednu již pochopitelně nemají žádný smysl.
Co se týká použití správných dat platnosti a zadání u popisu praxe (viz odstavec 6 výše uvedených Pokynů): Při zpracování až po Přechodu na leden se samozřejmě v odstavci 6 uvedená data posouvají o měsíc!!!

Vzhledem k tomu, že legislativa i program se v tomto období neustále mění, nelze vyloučit v následujících dnech další opravy a změny programu. Doporučuji proto v příštích dnech nadále sledovat tento web!

Statistický výkaz ministerstva financí ISP - úpravy
(týká se jen státních organizací).
 • Odměny z FO
  V programu dosud chybně nebyly vykazovány odměny z FO jako mimorozpočtové zdroje. V této verzi opraveno.
 • Chyby u opakovaných nástupů
  Od samotného počátku výkazu ISP přetrvává ze strany ministerstva financí chyba při zpracování zaměstnanců s opakovanými nástupy během roku. Problém je v tom, že řada položek ve výkazu je naplňována z celého roku a řada dalších z posledního pracovního poměru. Testovací program pak nachází mezi těmito skupinami položek domnělé nesrovnalosti. Testy mají sice zabudováno určité pásmo necitlivosti, které některé z těchto případů propustí, ale řada dalších takových zaměstnanců testem neprochází.
  Dosud jsme tento problém řešili ruční opravou výsledného XML souboru (de facto ručním vnesením takové chyby, která obelstila testy na serveru). Ve zpracování ke konci roku 2006 ovšem ministerstvo pravděpodobně testy zpřísnilo, neboť počet z tohoto důvodu zadržených zaměstnanců značně vzrostl. Proto byl v této verzi programu Pam5 učiněn pokus o opravování výše uvedených zaměstnanců přímo programem. Tím by se měl výskyt uvedených chyb snížit.
(Postup práce při zpracování výkazu viz ISP-Postup.htm.)
Mimořádné šetření PAM (muži) pro ministerstvo školství
(nově zařazeno 2007-01-11)
Na stránkách UIV byl zveřejněn požadavek na zpracování výše uvedeného šetření. Zdá se, že je to nijak neupravovaný oddíl III statistického výkazu P1-04 zpracovaný jen pro muže. Vzhledem k tomu nebylo třeba v programu nic přeprogramovávat. Uživatelé si mohou uvedený výkaz zpracovat sami následujícím postupem:
 • Přihlásit se do programu jménem uživatele, který vidí všechny zaměstnance (velmi důležité!!!)
 • Otevřít běžný statistický výkaz P1-04
 • V menu tohoto výkazu nepoužít obvyklou volbu Zpracování hromadné, ale Zpracování vybraných zaměstnanců. Program vás následně vybídne k výběru zpracovávaných zaměstnanců. Zde vyberete všechny muže.
 • Ze zpracované sestavy stačí použít oddíl III.

Zpět 
 
Pošta: betakd@quick.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  čtvrtek, 11. ledna 2007.