Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 1.119 z 2010-04-05

Změny ve funkcích programu


Změny v účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací od ledna 2010

Zásadní změna postupů účtování
Počínaje lednem 2010 dochází k zásadní změně účetní osnovy i postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
Vzhledem k hloubce a rozsahu těchto změn jsou pro účetní uvedených organizací organizována různá školení. V tomto popisu je upozorněno jen na nejdůležitější zásady. Proto nemůže nahradit zmiňovaná školení. Ministerstvo financí vydalo kromě nové účetní osnovy též tzv. převodový můstek mezi starými a novými účty (zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 7/2009, k dispozici ke stažení na webu MF).
Nejzásadnější změnou je přesun všech dosavadních účtů třídy 9 do třídy 4. U řady dalších účtů dochází ke změnám čísla účtu, textů, k posunu jejich významu nebo k podrobnějšímu dělení.
Orientační převodní tabulka mezi loňskou a letošní účtovou osnovou (ve formátu MS Excelu) je uvedena zde: Rozdíly v účtové osnově. (Tato tabulka je neoficiální, neúplná a bez záruky. Poslouží jen jako rychlé vodítko pro první seznámení.)
Postup v programu při přechodu na novou účetní osnovu: Po přechodu na rok 2010 je třeba:
 • Pokud dochází ke změně čísla účtu, pak nový účet do účtového rozvrhu nepřidávat, ale stávající číslo účtu přepsat.
 • Pokud dochází ke změně textu účtu, pak text přepsat.
 • Pokud dochází k zařazení úplně nového účtu, který nemá v loňské účtové osnově analogii, pak běžným způsobem tento účet přidat.
Účty, u nichž sice dochází k jakékoliv změně, ale které určitě nebudeme potřebovat, můžeme buď opravit, nebo úplně vymazat. V žádném případě ale nemůžeme ve svém účtovém rozvrhu ponechat žádné loňské a dnes již neplatné číslo účtu!!!
Součástí účetního dokladu počátečních stavů roku 2010 by měl být převodový můstek mezi loňskými a letošními účty tak, aby každá položka z počátečního účtu rozvažného byla zdokumentovaná a snadno dohledatelná včetně své návaznosti na loňské zůstatky.
Pokud jste již od nového roku účtovali ve staré účtové osnově, veškeré vaše dosavadní zaúčtované doklady na provedení výše uvedených změn okamžitě zareagují a samy se změní. V každém případě ale bude nutno všechny dosud zaúčtované doklady jednotlivě prověřit, zda odpovídají novým postupům účtování a případně je opravit. Následně pak provést všechny potřebné tisky, hlavně deníků a košilek.
Všechny uvedené změny je nejefektivnější provádět přímou editací tabulky Osn z okna Databáze. Práce v běžném režimu z volby Účetnictví / Správce / Účtový rozvrh je sice možná, ale zdlouhavá. Navíc z ní nelze účty mazat.
Po provedení všech změn je třeba si hotový účtový rozvrh setřídit podle čísla účtu a odkontrolovat podle oficiální účtové osnovy ministerstva financí!!!
Účetní výkazy
Počínaje lednem 2010 dochází k zásadní změně účetních výkazů pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
Postup zpracování těchto výkazů viz Účetní výkazy od roku 2010.
Zde je ovšem třeba upozornit na několik zásadních skutečností:
Papírové sestavy výkazů by snad již mohly být v pořádku, ale exportní soubor téměř určitě v pořádku není. Důvody jsou následující:
 • Zatím stále ještě není stoprocentně vyjasněná metodika ze strany ministerstva financí.
 • Ministerstvo požaduje soubor výkazu ve formátu XML, ovšem zašifrovaný a digitálně podepsaný certifikátem. Výstup do XML souboru je sice obecně bezproblémový, ale v programovém prostředí Accessu jej pravděpodobně vůbec nepůjde podepisovat a šifrovat.
 • Jihomoravský kraj vyžaduje soubory ve formátu JASU. Dodavatel tohoto programu, firma MUZO, již prohlásila, že vůbec nebude podporovat import z účetních programů ve formátu ministerstva financí, ale jen ve vlastním formátu JASU. Takže pro celý Jihomoravský kraj je výstup z účetních programů ve formátu ministerstva financí nepoužitelný.
 • Firma MUZO již sice zveřejnila popis svého formátu, ale zatím jej není možno otestovat. A neotestovaný soubor bude téměř jistě obsahovat chyby.
Závěrem lze konstatovat:
 • Program Skrblík pravděpodobně (tento problém je ale ještě stále otevřen) nedokáže vytvářet soubor výkazů v takovém formátu, který přijme ministerstvo financí, tedy podepsaný a šifrovaný.
 • Vytváří soubor ve formátu JASU. Právoplatné podání na ministerstvo financí pak bude možné jen prostřednictvím programu JASU. Výstup ze Skrblíka do formátu JASU zatím nebylo možno otestovat.
Z výše uvedených důvodů stoprocentně není dnešní verze programu ještě definitivní. Určitě budou ještě zveřejňovány opravy. Je tedy nezbytné nadále sledovat tuto stránku.


Další změny

(Níže uvedené změny byly do programu od vydání předchozí verze doplňovány průběžně, takže značná část uživatelů již některé nebo všechny má nainstalovány.)

Tisk účtu - změna funkce
Dosud, pokud byl požadován tisk účtu za rozpětí kalendářních dat (např. za jeden měsíc), pak do průběžného zůstatku tištěného v sestavě nebyly zahrnuty žádné doklady z doby před zvoleným počátečním datem. To sice nebyla přímo chyba, ale ukázalo se to jako nevhodné pro tisk např. pokladní knihy po jednotlivých měsících.
Nově při následujících tiscích:
 • Tisk účtu
 • Hlavní kniha podrobná
 • Hlavní kniha sumární
program do průběžného součtu zahrnuje i všechny doklady starší. Tím je průběžně tištěný zůstatek účtu neustále správný. Toto ale takto funguje jen u rozvahových účtů!!! U účtů výsledovkových byla ponechána dosavadní funkčnost. Touto úpravou bylo umožněno tisknout např. pokladní knihu vždy jen za jeden měsíc.
Pokladna
Do programu byl doplněn modul Pokladna. Ten umožňuje vytvářet a tisknout příjmové a výdajové pokladní doklady. Spouští se z menu Účetnictví, volba Pokladna. V okně modulu Pokladna je též stále vidět současný pokladní zůstatek.
Většina uživatelů již má tuto verzi nainstalovánu, takže to pro ně není nic nového. Ti uživatelé, kteří dosud Pokladnu neužívali, ji mohou začít okamžitě bez problémů používat.
Uživatelům budeme vděčni za případné podněty k vylepšení funkce.
Dlouhodobý majetek
Do programu byl doplněn modul Majetek. Spouští se z Hlavního menu programu výběrem volby Majetek. Umožňuje správu hmotného, nehmotného majetku všech kategorií. Tiskne inventurní soupisy podle místností a inventární štítky. Zatím nejsou řešeny odpisy.
Většina uživatelů již má tuto verzi nainstalovánu, takže to pro ně není nic nového. Ti uživatelé, kteří dosud modul Majetek neužívali, budou asi k zahájení práce s ním vyžadovat konzultaci s dodavatelem programu.
Uživatelům budeme vděčni za případné podněty k vylepšení funkce.
Provoz programu v nových Office 2007
V současné době rychle přibývá uživatelů vlastnících novou Office 2007 (a tedy i Access 2007 jako její součást). Provoz programu v Accessu 2007 je sice možný, ale nikdy nebude ideální. Důvody jsou v samotném Accessu 2007, který je podstatně horší, než původní Access 2000. Zde je seznam odlišností:
 • Mechanismus zabezpečení Accessu 2007 standardně při startu Skrblíka zablokuje načítání všech připojovaných vašich tabulek. Někdy o tom alespoň zobrazí hlášku, někdy ani to ne. Následně je třeba připojování povolit. Vzhledem k tomu, že připojovaných tabulek je asi 70, musíte toto povolení odsouhlasit 70 krát! Tento problém lze pro následující spouštění programu obejít zařazením složky Skrblíka mezi důvěryhodné (provede se z menu Accessu).
 • V Accessu 2007 nefunguje skvělá věc z Accessu 2000: Automatické vyplňování číselné řady ve sloupci tabulky.
  Stejně tak nefunguje rolování v seznamech pomocí kolečka myši.
 • Nelze použít metody Hromadné korespondence pro vytváření např. faktur a jejich následné propojení s účetnictvím. Problém ovšem není na straně Accessu, ale ve Wordu 2007. Nový Word prostě tuto skvělou funkci nepodporuje (respektive podporuje, ale nevyužitelným způsobem).
 • V Office 2007 jsou všechna písmena a číslice (a to i u stejného fontu jako dříve) o několik procent širší, než v Office 2000. Důsledkem je to, že neustále objevujeme další a další výskyty useknutých textů, nejčastěji posledního znaku čísla účtu, čísla dokladu nebo kalendářního data. Nalezené výskyty jsou postupně odstraňovány, ovšem za cenu zkrácení některých polí, většinou textů dokladů. Uživatelům budeme vděčni za případná upozornění na další, dosud neodhalené výskyty.
 • V Accessu 2007 zatím z neznámých důvodů padá veškerý import z internetového bankovnictví. Toto se asi po čase podaří vyřešit.
 • V Accessu 2007 je velmi obtížně dostupné okno Databáze, v kterém se dá provádět řada činností s vyplňováním tabulek efektivněji, než užitím formulářů. Pokud ale dostupné je, pak velmi úspěšně na obrazovce zavazí a značně omezuje práci. Nakonec to stejně uživatele přiměje, aby si je skryl.
Jediná rada, kterou lze uživatelům dát, je oddalovat instalaci Office 2007 co nejdéle.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  pondělí, 5. dubna 2010.