Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.002 z 2011-04-03

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy příspěvkových organizací
Zde dochází ke dvěma zásadním změnám:
 1. Všechny hodnoty budou do výkazu vstupovat přesně v korunách a haléřích. Program tak interně pracoval již dříve, pokud si uživatel volil jako Způsob načtení z účetnictví hodnotu Přesně v korunách a haléřích. Tato hodnota byla i dříve doporučována jako nejvhodnější. Od letoška je povinná.
  U tištěného výstupu a exportního souboru program umožňuje různé způsoby zaokrouhlení. Od letoška je nutno na titulní obrazovce volit Přesně v korunách a haléřích.
 2. Letos poprvé ve Výkazu zisků a ztrát bude vyplňován sloupec Minulé období. Program umožňuje načtení minulého období tlačítkem [Načtení počátečního stavu]. Hodnoty, které takto program do výkazu načte, je třeba zkontrolovat s loňským výkazem. Speciálně je třeba se zaměřit na případné změny a opravy, které byly prováděny až dodatečně v programu JASU, a o kterých tedy účetní program neví.
  Pokud jste ovšem v loňském roce používali načítání a editaci účetních výkazů v tisících korun, pak nezbude nic jiného, než všechny loňské hodnoty ručně vynásobit tisícem.
Zde je pro úplnost uveden popis zpracování účetních výkazů, který byl připojen k verzi 1.120 z 2010-07-06: Účetní výkazy od roku 2010. Tento popis zůstává v platnosti, samozřejmě s vyjímkou pasáží týkajících se loňského zaokrouhlování.
Mazání dokladů
Předchozí verze programu neměla dokončen systém mazání dokladů. Od této verze je nově možno doklady mazat stejně jako v předchozí verzi programu používané do konce loňského roku s několika specifiky:
 • Pokud mažete jen jeden (jednořádkový i víceřádkový) doklad nebo jen některé jeho řádky, pak samotné jeho smazání na obrazovce je plně dokončeno.
 • Pokud mažete více dokladů současně, nedojde k jejich úplnému smazání okamžitě. To je kompletně dokončeno až prvním Přepočtem dokladů. Od Přepočtu je pak uvolněno číslo mazaného dokladu k opětnému použití.
Import výpisů z účtu
Funkce Zaúčtování výpisů dosud dokázala plnohodnotně zaúčtovávat jen saldokontní doklady. Nesaldokontní doklady zaúčtovala s protiúčtem "y", který pak uživatel musel ručně nahrazovat účty správnými.
Nově program může zaúčtovávat i nesaldokontní doklady. Používá k tomu tabulku vzorových zaúčtování, kterou si musí každý uživatel upravit podle svých podmínek. Nastavení této funkce je možné z menu Výpisy z účtu, volba Nastavení. Po jejím výběru se zobrazí následující nastavovací obrazovka:

Na této obrazovce se stiskem tlačítka [ Upravit definice předpisů nesaldokontních dokladů ] otevře výše uvedená tabulka vzorových zaúčtování. Ta obsahuje do prvopočátku několik vzorových předpisů, které si každý uživatel musí upravit. Samozřejmě je do ní možno doplňovat libovolný počet předpisů dalších. Na každém řádku vyplníme to pole, podle kterého má být předpis ve výpisu identifikován. Často to bude číslo účtu včetně numerického kódu banky, z kterého (nebo naopak na který) byla platba na náš účet realizována. Některé typy dokladů lze identifikovat též podle VS, SS nebo KS. V tom případě na řádku uvedeme tento symbol. Vždy ovšem musíme vyplnit ve sloupci Účet číslo účtu z účtového rozvrhu, na který má program příslušný řádek zaúčtovávat. Ve sloupci Text dokladu uvedeme text, který si přejeme do příslušného řádku vyplnit. V tomto textu lze používat následující symbolické texty:
 • @RRRR; (Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.) Tento symbolický text program nahradí aktuálním rokem odvozeným z data dokladu.
 • @RRRR-1; (Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.) Tento symbolický text program nahradí předchozím rokem (rokem o jedničku nižším, než je rok z data dokladu).
 • @RRRR/MM; (Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.) Tento symbolický text program nahradí řetězcem tvořeným rokem a měsícem, oba rovny roku a měsíci z data dokladu. Rok a měsíc jsou odděleny lomítkem.
 • @RRRR/MM-1; (Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.) Tento symbolický text program nahradí řetězcem tvořeným rokem a měsícem, oba rovny období předcházejícímu o jeden měsíc datum dokladu. Rok a měsíc jsou odděleny lomítkem. Tento zápis bude nejvhodnější pro výplatu mezd. Ve vzorové distribuční tabulce je právě příklad mezd uveden.
Pokud nyní chceme, aby program nesaldokontní zaúčtovávání prováděl, pak ještě musíme zatrhnout volbu 'Zaúčtovávat i nesaldokontní doklady'.
Pokladna
Při zadávání nového pokladního dokladu ve funkci Pokladna v nové verzi programu nešlo přidávat další řádky dokladu. Šlo tedy vytvářet jen jednořádkové doklady. Ty sice bylo možno následně v Přímém účtování libovolně upravit, ale nicméně toto omezení bylo nepříjemné. Od této verze je možno další řádky přidávat klávesou CTRL+R stejně, jako přidávání dalších řádků v Přímém účtování.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 3. dubna 2011.