Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.004 z 2014-03-23

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy příspěvkových organizací
Od ledna 2014 dochází ve výkazech ke změnám v legislativě. Ve směrné účtové osnově byly zavedeny některé nové syntetické účty. Tyto změny si musí uživatelé v účtovém rozvrhu zajistit sami.
Dále vzhledem k tomu, že již není možno výkazy zpracovávat programem Jasu, bylo doplněno zpracování 'Přílohy'.
Pro příspěvkové organizace v působnosti krajského úřadu Jihomoravského kraje je nově naprogramován výstup do XML souborů ve formátu předepsaném Ministerstvem financí.
Bohužel mi nebylo ani firmou Gordic, ani ministerstvem financí umožněno otestování těchto výstupů. Takže pravděpodobnost, že budou použitelné, se blíží nule. Jihomoravský krajský úřad ale potvrdil, že ještě v dubnu bude obnovena funkčnost ručního pořizovače firmy Gordic stejně, jako v lednu. Doufám, že ale již tuto možnost nebudeme potřebovat. Uživatelům, kteří nebudou chtít pořizovat výkazy ručně v tomto pořizovači, doporučuji zatím počkat na mé vyzkoušení ostrými skutečnými daty na začátku dubna. Po otestování bude pravděpodobně vydána definitivní verze programu.
Zde je uveden popis zpracování účetní závěrky: Účetní výkazy od roku 2014. Je důrazně doporučeno uvedený dokument prostudovat.
Funguje načítání 'Přílohy' z účetnictví. Načítají se jen části A4, A5, F (FKSP, rezervní fond, investiční fond).
Zatím lze načítat jen stav ke dni závěrky. Počáteční stavy, které se vypňují v některých oddílech 'Přílohy' je nutno zadat ručně.
Načítání ovšem funguje pouze u těch účtů, kde si uživatel ručně vyplní číslo řádku Přílohy. Doplnění čísel řádků lze provést po stisku tlačítka
[ Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců ]. V následně zobrazeném účtovém rozvrhu je třeba doplnit čísla řádků 'Přílohy' ve sloupci 'Řádek přílohy'.
S ručním vyplněním bude třeba vyčkat na vydání příslušných pokynů, což lze očekávat v definitivní verzi účetních výkazů začátkem dubna.
Ve formuláři 'Výkazy PO zřizovaných USC' jsou nově dynamicky blokována ta tlačítka, která pro vybraný výkaz v záhlaví formuláře nemají smysl. Přitom dvě spodní tlačítka
  • [ Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců ]
  • [ Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu ]
jsou dostupná jen tehdy, pokud není vybrán žádný výkaz.
Import dokladů ve formátu Excelu
Byla doplněna možnost importu dokladů ve formátu Excelu. Excelová tabulka musí mít přesně definovanou strukturu podle vzoru uvedeného zde: ImportDokladu.xls. Uživatelům, kteří hodlají tuto možnost využívat, je doporučena konzultace s dodavatelem.
Evidence majetku

A. Formuláře pro zadávání jednotlivých druhů majetku

Dosud nebylo možno rozdělit jednotlivé kategorie majetku (DHM, DNM, DDHM, ...) do více dílčích řad. Nově je v každé z těchto kategorií umožněno evidovat libovolný počet samostatných řad.
Vlastní řady si uživatel může definovat ve volbě
Pomocné databáze / Řady druhů majetku dostupné z Hlavního menu programu. V prvotní distribuci je takový výčet řad, který simuluje původní volání jen pro jednotlivé kategorie. Tím je zajištěna kompatibilita s původní verzí. Pokud si tedy uživatel v této tabulce nic nedoplní, bude zachována stejná funkčnost jako dříve.
Tuto úpravu má již většina uživatelů nainstalovánu.

B. Změny inventurních soupisů:

1. Úprava hlavičky stránek
2. Do zápatí místnosti byla doplněna podpisová doložka zodpovědné osoby a inventurní komise. Přitom jméno zodpovědné osoby je bráno z tabulky 'Misto'.
Import výpisů z účtu pro Komerční banku
Vzhledem k tomu, že Komerční banka změnila formát výpisů z účtu, byla provedena úprava programu, která zajistí import ve formátu CSV Komerční banky.
Uživatelé, kteří tento import hodlají používat, si tento formát musí nastavit ve volbě
Účetnictví / Banka / Výpisy z účtu / Nastavení
Pořizování dokladů
V režimu 'Přímého účtování' se zadávají víceřádkové doklady stiskem klávesy [CTRL+R]. Dosud se u přidávaných řádků automaticky doplňoval defaultní účet příslušné řady dokladů, nově se doplňuje účet 'x'.
Sestava Podrozvaha
Do menu 'Účetní sestavy' byla doplněna sestava 'Podrozvaha'. Ta je analogií 'Rozvahy', ale pro podrozvahové účty.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 23. března 2014.