Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Skrblík - verze 2.006 z 2014-04-09

Změny ve funkcích programu

Účetní výkazy příspěvkových organizací
Tato verze pouze opravuje chyby ve včerejší verzi Verze 2.005 z 2014-04-08. Jmenovitě se jedná o chyby:
  • V Příloze účetní závěrky, část A.4. (podrozvahové účty) byl do součtu na řádku
    P. VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatni podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
    započten i řádek podrozvahového účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům, který tam dle Krajského úřadu Brno nepatří. V dnešní verzi byl ze součtu vyčleněn.
  • Byla opravena chyba v exportu Přílohy do XML souboru v případě, kdy v části přílohy č. E.1. nebo č. E.2. bylo více řádků, než jeden.
Postup po instalaci nové verze: U těch firem, u kterých neprošla účetní závěrka, je po aktualizaci nutno otevřít postupně všechny části Přílohy k účetní závěrce. V každé části stisknout tlačítko [ Přepočet ] (pokud tam je) a příslušnou část uložit. Následně Přílohu znovu vyexportovat.

Zpět 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Telefon: 518 612 672
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  středa, 9. dubna 2014.