Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Vítejte na mé stránce.

 Pam5 Mzdový program Pam5
(verze 192.06 z 2021-05-30)
!!!Upozornění z 2021-06-06!!!
V této verzi byla dnes zjištěna a opravena chyba ve výpočtu karanténního příspěvku. Projevovala se jen u části zaměstnanců, kteří měli v daném měsíci kromě karantény ještě jinou absenci typu nemocenských dávek (nemoc, úraz, ...). Pozná se tak, že zaměstnanec měl v položce 'M0402 Karanténní přísp. - snížení' stejnou částku jako v položce 'M0401 Karanténní příspěvek z dnů', ale s opačným znaménkem. Výsledný příspěvek v položce 'M0412 Karanténní přísp. vyplácený' byl pak proto nulový.
Opravená verze nemá ani nové číslo, ani nový popis. Jen datum verze je změněno na dnešní.
Oprava se provede opětovnou aktualizací programu. Pokud ještě nebyla zpracována definitivní závěrka měsíce, pak se po této aktualizaci příspěvek opraví přepočtem mzdy. Pokud ale již byla definitivní závěrka zpracována, pak je doporučeno problém řešit ve spolupráci s dodavatelem programu. Stejně tak, pokud se chyba vyskytla ve starších měsících.
Za uvedenou chybu se upřímně omlouváme.
 Skrblík Účetní program Skrblík
(verze 2.011 z 2015-10-05)
S platností od 1. ledna 2016 byla podpora programu ukončena.
 Dokumenty Důležité dokumenty ke mzdovému programu
 Legislativa Nejdůležitější zákony ze mzdové oblasti
 Mzdy - různé Různé pomocné aplikace ke mzdám
 Účetnictví - různé Různé pomocné aplikace k účetnictví

 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: +420 608 435 283

Poslední úpravy:  neděle, 6. června 2021.