Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Vítejte na mé stránce.

 Pam5 Mzdový program Pam5
(verze 191.01 z 2020-10-14)
!!!Upozornění z 2020-10-14!!!
V této verzi byla dnes zjištěna chyba statistického výkazu ministerstva školství P1c-01 (tabulka IVa) i souvisejících údajů ve výkazu P1-04. Chyba se týkala výhradně pedagogů částečně placených z tzv. Podpůrných opatření v následujících případech:
  • Zaměstnanec měl z Podpůrných opatření placeny nadpočetné hodiny
  • nebo měl v září vyplacenu odměnu, náhradu nebo jinou nevýměrovanou složku platu
U těch dosud program v tabulce IVa přerozděloval úvazek mezi státním rozpočtem a podpůrnými opatřeními. Přitom jejich součet byl vždy správný. Chybné bylo jen přerozdělení. Podle dodatku metodiky MŠMT z 21. září tohoto roku (výňatek je uveden níže) totiž v těchto případech v tabulce IVa musí celý úvazek zaměstnance zůstat ve státním rozpočtu!
Chyba se netýkala zaměstnanců, kteří nejsou vůbec financováni z Podpůrných opatření ani těch, kteří jsou z Podpůrných opatření vykazování naplno ze 100%.
Opravená verze nemá ani nové číslo, ani nový popis. Jen datum verze je změněno na dnešní. Oprava se provede opětovnou aktualizací programu.
Uživatelům z resortu školství, kteří již výkazy zpracovali a přitom si nejsou jisti, zda je chyba postihla, doporučujeme:
  • Zpracovat oba výkazy znovu a zkontrolovat, zda se v P1c-01 nezměnila tabulka IVa a v P1-04 řádky 0518 a 0374
  • Pokud již byly výkazy odeslány správnímu úřadu s chybou, pak požádat referenta na správním úřadě (okres) o jejich odblokování a ručně opravit. Opětovné načtení z XML souboru je sice také možné, ale tím se připravíte o všechny ruční opravy a komentáře, které jste na webu již udělali.

Za uvedenou chybu se upřímně omlouváme.

**************************************************************************
Výňatek z metodiky MŠMT:
„Pokud je pedagogická intervence (případně jiné podpůrné opatření) zahrnuta do úvazku, tj. započítána do stanoveného PPČ, a je-li jinak úvazek pedagogického pracovníka hrazen ze SR (ZF 11, resp. 01, v odd. IVa.), pak je nutné o tyto hodiny z podpůrných opatření úvazek snížit a tuto část úvazku s odpovídajícím počtem hodin pedagogické intervence (či jiného podpůrného opatření) uvést se ZF 12, resp. 02. V odd. IVa. se vykáže každá část úvazku samostatně s odpovídajícím zdrojem financování.
Pokud je pedagogická intervence (případně jiné podpůrné opatření) pevně stanovena nad rámec týdenního rozsahu PPČ, tj. přespočetná (nadúvazková) hodina, neprojeví se to v oddíle IVa., IVb. a ani v odd. IVc., neboť v odd. IVc. se vykazují jen přespočetné hodiny se ZF 11.
Pokud je hrazena formou odměny – neprojeví se v oddíle IVa., IVb. ani IVc.“
 Skrblík Účetní program Skrblík
(verze 2.011 z 2015-10-05)
S platností od 1. ledna 2016 byla podpora programu ukončena.
 Dokumenty Důležité dokumenty ke mzdovému programu
 Legislativa Nejdůležitější zákony ze mzdové oblasti
 Mzdy - různé Různé pomocné aplikace ke mzdám
 Účetnictví - různé Různé pomocné aplikace k účetnictví

 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  středa, 14. října 2020.