Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Vítejte na mé stránce.

 Pam5 Mzdový program Pam5
(verze 192.04 z 2021-03-30)
!!!Upozornění z 2021-04-01!!!
V této verzi byly u některých uživatelů zjištěny chyby v nově zavedeném karanténním příspěvku.
Projev těchto chyb:
  • Některým zaměstnancům byla nesmyslně programem vyplněna položka 'M0402 Karanténní přísp. - snížení'. To se samozřejmě projevilo i ve výsledném vypláceném příspěvku v položce 'M0412 Karanténní přísp. vyplácený'.
  • V tiskopisu Přehled pojistného někdy nebyly vůbec uvedeny vyplácené příspěvky.
V této verzi jsou chyby opraveny.
Oprava se provede opětovnou aktualizací programu. Následně bude nutno !!!dvakrát po sobě!!! spustit Přepočet mezd. Pak bude možno běžným zůsobem pokračovat ve zpracování závěrky. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kontrole závěrkových sestav včetně správnosti výše vyplácených mezd a odvodů úřadům.
Za uvedenou chybu se upřímně omlouváme.
 Skrblík Účetní program Skrblík
(verze 2.011 z 2015-10-05)
S platností od 1. ledna 2016 byla podpora programu ukončena.
 Dokumenty Důležité dokumenty ke mzdovému programu
 Legislativa Nejdůležitější zákony ze mzdové oblasti
 Mzdy - různé Různé pomocné aplikace ke mzdám
 Účetnictví - různé Různé pomocné aplikace k účetnictví

 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: +420 608 435 283

Poslední úpravy:  čtvrtek, 1. dubna 2021.