Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Vítejte na mé stránce.

 Pam5 Mzdový program Pam5
(verze 189.02 z 2020-03-30)
!!!Upozornění z 2020-04-02!!!
Zadávání volna z důvodu překážek na straně zaměstnavatele

V současnosti budou zaměstnavatelé asi hojně využívat volno při překážkách v práci na straně zaměstnavatele podle §207-208  zákoníku práce.
Před jeho uplatněním doporučuji prostudovat uvedené dva paragrafy (včetně souvisejících §209,210), nejjednodušeji ve výše uvedeném odkazu na zákoník. Samozřejmě se řídit i případnou metodikou zřizovatele, pokud je vydána.
V programu se uvedené volno zadává v Kalendáři kódem "I", samozřejmě jen v pracovních dnech. Z Kalendáře je zadané volno přeneseno do položky 'M0084 překážky dle §207,208 ZP' (umístěna v okně 'M080 OSTATNÍ HODINY'). Hned pod touto položkou je umístěna položka 'M0873 sazba dle §207-208 ZP (%)'. Tato položka je programem předvyplňována podle globálního nastavení v Makru Správce / Konfigurace programu / Příplatky, náhrady / Sazba náhrady dle §207-208 ZP. Doporučuji zde před zahájením práce požadované procento (možné hodnoty jsou 60100) nastavit. V každém případě lze ale u jednotlivých zaměstnanců předvyplněné procento přepisovat ručně.
Na webu Zákony pro lidi byla přímo na titulní stránce zřízena sekce [Aktuální vládní předpisy k výskytu koronaviru]. Doporučuji k průběžnému sledování.
 Skrblík Účetní program Skrblík
(verze 2.011 z 2015-10-05)
S platností od 1. ledna 2016 byla podpora programu ukončena.
 Dokumenty Důležité dokumenty ke mzdovému programu
 Legislativa Nejdůležitější zákony ze mzdové oblasti
 Mzdy - různé Různé pomocné aplikace ke mzdám
 Účetnictví - různé Různé pomocné aplikace k účetnictví

 
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  čtvrtek, 2. dubna 2020.